ศูนย์รวมธุรกิจ
Search :  
Hotline! 0-2643-1901-4
หน้าหลักธุรกิจ | โฆษณาธุรกิจ | ติดต่อสอบถาม | ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ | หมวดหมู่สินค้า บริการ | แผนที่ไซต์ | สปอนเซอร์
  MY TARGET JOBS WEBBOARD SIGN-UP       User Name   :   Password :    ลืมรหัสผ่าน  

หน้าหลัก > ธุรกิจการศึกษา > ขายแฟรนไชส์กวดวิชาที่ทันสมัยที่สุด
เรียงลำดับความคิดเห็น :
ขายแฟรนไชส์กวดวิชาที่ทันสมัยที่สุด

 

                                                    

 

รายละเอียดแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา THE  EXPERT

                                    (อำนวยการสอนโดย อ.หนุ่ม  วิศวะ  จุฬาฯ) 

 

 1.     ราคาแฟรนไชส์   300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ต่อสัญญา  1  ปี

        ค่าแฟรนไชส์จ่ายในวันที่ทำสัญญา   จำนวน  300,000  บาท

        หรือ  ราคาแฟรนไชส์   500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต่อสัญญา  2  ปี

        ค่าแฟรนไชส์แบ่งจ่าย  2  ครั้ง

            ครั้งแรกจ่ายในวันที่ทำสัญญา   จำนวน  300,000  บาท

            ครั้งที่สองจ่ายหลังจากเปิดดำเนินงานไปแล้ว  90  วัน  จำนวน  200,000  บาท

 

2.     หลักสูตรที่แฟรนไชส์สาขาจะได้รับมีทั้งหมด  มีดังนี้ 

 

2.1.  ระดับป.6  คอร์สที่เปิดสอนมีดังนี้

-           คอร์สเตรียมสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ  เช่น   โรงเรียนสาธิต  โรงเรียนสวน           กุหลาบ ฯ  เป็นต้น

-           คอร์สเตรียมสอบแข่งขันของ  สสวท. ทั้งรอบแรกและรอบสอง

 

2.2.  ระดับมัธยมต้น (ม.1 – .3)

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  1

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  2

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  3

-           คอร์สคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม.4  ของโรงเรียนเตรียมอุดมและมหิดลฯ

-           คอร์สเก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมและมหิดลฯ

-           คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แย

 

2.3.  ระดับมัธยมปลาย (ม.4 – .6)

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม.4 เทอมต้น

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม.4 เทอมปลาย

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม.5 เทอมต้น

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม.5 เทอมปลาย

-           คอร์สคณิตศาสตร์ม.6  เทอมต้นและเทอมปลาย

-           คอร์สคณิตศาสตร์เตรียมสอบตรงโควตา  O-NET  และ  PAT I

-           คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น

-           คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-           คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-           คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบคริตศาสตร์  SMART I

-           คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์  Entrance ตั้งแต่ปี  2520 -  ปัจจุบัน

 

3.  รุปแบบการเรียนที่แฟรนไชส์สาขาจะใช้ในการดำเนินงานเรียกว่า  I-MATHS (ไอ-แมท)

 

แนะนำรูปแบบการเรียนแบบผ่านคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัว (I-MATHS)

I-MATHS   เป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัว  จำนวน  20  เครื่อง  โดยผู้เรียนจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาเรียนเอง

วันละกี่ชั่วโมงก็ได้ใน 1 สัปดาห์  แต่จะต้องเรียนให้จบในแต่ละคอร์สภายใน  3 – 4  เดือน

 

ข้อดีของการเรียนในรูปแบบ I-MATHS

 

1.     นักเรียนกำหนดวันและเวลาเรียนเองได้  ซึ่งถ้าการเรียนในรูปแบบอื่นจะต้องเรียนตามตารางเรียนที่กำหนด

2.     ใน  1  สัปดาห์จะเรียนกี่วันก็ได้  แต่ถ้าเป็นการเรียนในรูปแบบอื่นโดยทั่วไปจะเรียนได้เพียง 1  ครั้ง

3.     ติดธุระหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไม่มาเรียนก็ได้น้องค่อยมาเรียนต่อในครั้งถัดไป  แต่ถ้ารูปแบบอื่นหยุดไปนักเรียนไม่สามารถที่จะกลับมาเรียนซ้ำได้ถือว่าขาดเรียนไปเลยทำให้มาเรียนต่อครั้งต่อไปเรียนแล้วไม่เข้าใจ

4.     เรียนจบหลักสูตรระดับม.ต้นหรือม.ปลายได้เร็วกว่ารูปแบบอื่นมาก  ถ้าเป็นการเรียนในรูปแบบอื่นจะต้องลงเรียนตามเทอมหรือตามระดับชั้นที่ตัวเองเรียนอยู่กว่าจะเรียนจบก็สายไปเสียแล้ว

5.     มีพื้นที่ในการเรียนเป็นของตัวเองไม่มีการรบกวนจากผู้เรียนคนอื่น  แต่ถ้าเป็นการเรียนในรูปแบบอื่นถ้าเพื่อนที่เรียนด้วยคุยกันจะทำให้น้องเสียสมาธิในการเรียนทำให้เรียนไม่เข้าใจ  เบื่อแล้วทำให้ไม่อยากเรียน

6.     นักเรียนสามารถที่จะเลือกลงเรียนในคอร์สที่ตรงตามความสามรถของตัวเองได้        

 

 4.   อัตราค่าเรียนในแต่ละคอร์ส

 

ระดับประถม

 

ระดับชั้น

คอร์ส

ค่าเรียน(บาท)

.6

คอร์สเตรียมสอบเข้าม.1

4,500

. 4 – 6

คอร์สเตรียมสอบแข่งขันของ  สสวท.

5,000

 

ระดับมัธยมต้น (ม.1 – . 3)

 

ระดับชั้น

คอร์ส

ค่าเรียน(บาท)

. 1- . 3

คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  1

 

3,000

. 1- . 3

คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  2

3,000

. 1- . 3

คอร์สคณิตศาสตร์ม. ต้น เล่ม  3

 

3,000

. 1- . 3

คอร์สคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม.4

4,500

. 1- . 3

คอร์สเก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมและมหิดลฯ

3,000

. 1- . 3

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แยกบท

ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละบท

 

 

 

ระดับมัธยมปลาย (ม.4 – . 6)

 

ระดับชั้น

คอร์ส

ค่าเรียน(บาท)

.4 เทอมต้น

คอร์สคณิตศาสตร์ม.4 เทอมต้น

3,000

.4 เทอมปลาย

คอร์สคณิตศาสตร์ม.4 เทอมปลาย

3,200

.5 เทอมต้น

คอร์สคณิตศาสตร์ม.5 เทอมต้น

3,000

.5 เทอมปลาย

คอร์สคณิตศาสตร์ม.5 เทอมปลาย

3,000

.6 เทอมต้น + เทอมปลาย

คอร์สคณิตศาสตร์ม.6  เทอมต้นและเทอมปลาย

3,500

.6

คอร์สคณิตศาสตร์เตรียมสอบตรงโควตา  O-NET  และ  PAT I

4,500

.6

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,500

.6

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,500

.6

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1,500

.6

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ PAT I

1,500

.4 - 6

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์  SMART I

3,200

.4 - 6

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แยกบท

ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละบท

 

 ที่มา : www.get2good.in.th
โดย : อดิศร 0868673223
 IP : Logged   โพส: 24 มค. 53 เวลา: 18:19 น.  
แจ้งลบข้อความนี้
 
 
ดล
Visitor
 
 
 
IP : Logged
โพส : 11 มิย. 53 เวลา: 14:20 น.

 

ผมมีลูกชาย 2 คน  คนหนึ่งเรียน ป.6  (เตรียมสอบเข้า ม.1)   อีกคนอยู่  ม.6 (เตรียมสอบเข้ามหาลัย)   มีคนแนะนำให้ไปเรียนที่   อ.ปั้น  ติวเตอร์จุฬา   www.tutorchula.com   เป็นสถาบันขนาดกลาง  แต่เพื่อนบอกสอนดี   เพื่อนลูกก็เคยไปเรียนแล้วสอบติด    ผมก็ให้ไปเรียนเมื่อปีที่แล้ว  รู้สึกเข้มงวดมาก   ลูกผมทั้ง 2 คน สอบติด  แต่เด็กที่เรียนบางส่วนลาออกกลางคัน    เพราะสถาบันเข้มงวดมาก  เด็กบางคนไม่ชอบ   ผมเขียนเพื่อแนะนำก็ลองไปเรียนดู   เพราะเห็นว่าสอนดี  เข้มงวดมาก      ส่วนเนื้อหา คอร์สต่างๆ  ผมแนบมาให้ดู 

.

.

คอร์สสอบแข่งขัน   ( เราคือสถาบันที่ชำนาญการสอนเพื่อการสอบแข่งขัน)

 

คอร์สเตรียมความพร้อม ป.6 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ

คอร์สเตรียมความพร้อม ม.3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

คอร์ส คิดลัด+คิดเร็ว+เข้าใจง่าย  เลข  PAT1 + ฟิสิกส์  PAT 2  เรียนเพียง 3 เดือน ก็พร้อมสอบแล้ว.  

 

 

ทั้ง 4 คอร์ส มุ่งสอนเนื้อหาและตะลุยโจทย์  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนและมหาลัยชั้นนำ 

การสอบเข้าคืออนาคตของลูกท่าน  +  เรามีวิธีสอนที่ทำให้ลูกท่านสอบเข้าได้อย่างแน่นอน

จากประวัติการสอนที่ผ่านมา  เด็กของเราสอบติด 80%

            

 เรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน   ค่าเรียน 1600 บาท / เดือน  กรณีสมัครเป็นเทอมคิด 6000 บาท (ถูกกว่าสมัครเป็นเดือน 1000 บาท)   เทอมหนึ่ง 18 สัปดาห์

 

 

รูปแบบการสอนของเรา

ปั้น,เชด – ติวเตอร์จุฬา   “สอนดี+สถาบันมีชื่อเสียง+เรียนกลุ่มเล็ก+ราคาไม่แพง”

 

คอร์สเปิดเทอม มิ.ย. 2553  (สมัครภายใน 12 มิ.ย. 53)

สถาบันเราเปิดมานานนับ 10 ปี   //   เราติด 1 ใน5  สถาบันที่สอนดี  (โดยสื่อการศึกษา นสพ.)

 

สอน อ.1-ม.6 สอน เลข/อังกฤษ 

รูปแบบการเรียน

-สอนดี  เรียนกลุ่มเล็ก 10-15คน  เมื่อเด็กไม่เข้าใจสามารถถามครูได้                                                           

-เด็กเรียนเก่งขึ้น +ดูแลเด็กดี    มีทดสอบใหญ่ทุกเดือน

 และโทรแจ้งผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนกับผู้ปกครองทุกเดือน

 

 

สถานที่เรียน  อยู่หลังห้างฟอร์จูน(ซอยอยู่เจริญ 15  ใกล้กับสโมสรอยู่เจริญ)   สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9  

ดูแลการสอนโดย  ปั้น 089-1690911 , เชด 081-6956661

 

 
 
 
สันติ
Visitor
 
 
 
IP : Logged
โพส : 5 กค. 53 เวลา: 1:48 น.

คน ที่ชื่ออดิสรนี้ เรียนไม่จบ จุฬา โดนรีไท ผมเรียนรุ่นเดียวกัน มาอ้างว่าจบที่ นี่ แย่

 
กฎระเบียบการแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็นจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2. ไม่อนุญาตให้ใช้คำหยาบ การดูถูก เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยก ไม่เหมาะสม
3. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. ทุกข้อความไม่ควรดูถูก ลบหลู่ต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วนของเอกชน และทางราชการ
5. ควรให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก่อนจะแสดงความคิดเห็นใด ๆ
6. ทุก ๆ ความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เข้าเยี่ยมชมเข้ามาร่วมแสดงออกในเว็บไซต์ ทางทีมงาน All Target ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
7. ทีมงาน All Target ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้ แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นทั้งสิ้น
 
สมาชิก คลิกที่นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
   

@2007-2011 alltarget.com, All rights reserved. GM Advance Media Co.,Ltd. เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :